Wielkopolskie Sympozjum Onkologiczne

9 marca 2018
Ostrów Wielkopolski
W poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju.
(udział bezpłatny po uprzedniej rejestracji)

Rejestracja